top of page

Sedm pádů
Nabízíme Vám představu kontinuálního procesu, vedoucímu k vzniku restauračního provozu.

1

Kompletní vhled do gastronomie

Současný stav gastronomie napříč různými typy provozů

Posouzení rizika a potenciálu

Modelový scénář vzniku provoz

2

Vytipování prostoru a konceptu

Na jakém místě a v jakém prostoru podnik provozovat

Jaký zvolit koncept

Jak co nejlépe najít a vybrat dispozičně vhodný prostor

3

Legislativa

Legislativa spojená s přípravou provozu

Provozní legislativa

 

Kompletní projektová dokumentace

4

Architektonická řešení

Kompletní projektová dokumentace

Zhotovení - stavební profese - dodavatelé

Technologické vybavení

5

Nastavení ekonomické rovnováhy

Všeobecná nákladovost provozu

Technologické vybavení – účelnost a návratnost

Skladové hospodářství a pokladní systémy

6

Personál – lidské zdroje – klient

Personální stabilita

Hosté a jejich specifika

Klientský servis

Mystery shopping – vnitřní vhled

7

Marketingová strategie a branding

Specifika marketingu služeb a efektivní výzkum

Strategické plánování a správa produktu

Moderní nástroje marketingové komunikace

Komplexní monitoring trhu a průzkum medií

bottom of page